Oto siewca wyszedł siać

Ewangelia według św. Marka 4:3-9

3 «Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. 

4 A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je.             

5 Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie.                           

6 Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło.                   

7 Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu.

8 Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».               

 9 I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».

Oto siewca wyszedł siać

W zgodzie z naturą

Ekologiczna produkcja rolna

Uprawy ekologiczne

Uprawy ekologiczne

Znaczna część naszego areału użytkowana jest ściśle według surowych wymogów produkcji żywności ekologicznej.

Jakość ważniejsza niż ilość

Jakość ważniejsza niż ilość

Opieramy naszą pracę o wyniki badań naukowych - uzyskujemy produkty rolne o przeznaczniu spożywczym pozbawione zanieczyszczeń spowodowanych nawożeniem czy środkami ochrony roślin.

Troska o ekosystem

Troska o ekosystem

Metody prowadzonej przez nas produkcji ograniczają do minimum negatywne oddziaływanie upraw na środowisko.

Ekologiczne uprawy w zgodzie z naturą - Bieszczady

Andrzej Halikowski

Praca, profesjonalizm, wiedza, pasja

Andrzej Halikowski

Andrzej Halikowski

Twórca i wizjoner - swoje niesamowite pomysły realizuje w 100%

Ziemia wciąż się kręci - nauczmy się korzystać z prostych zasad wynikających z naturalnych przemian przyrody.

W ZGODZIE Z NATURĄ - W HARMONII Z NOWOCZESNOŚCIĄ - FOTOWOLTAIKA W FIRMIE BIONET

Firma Bionet opiera swoje działania na szeroko pojętej ekologii – nie tylko nasze uprawy są proekologiczne – nie stosujemy w nich m.in. sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Idziemy jednak dalej, holistycznie ujmując naszą wspólną troskę o planetę. Pamiętamy także o odnawialnych źródłach energii – i zastosowaliśmy w wielu punktach kraju farmy fotowoltaiczne. Pozwalają nam one na samowystarczalność energetyczną i ogromną oszczędność emisji CO2 . W skali roku dzięki naszym inwestycjom w energię słoneczną nie przedostanie się do atmosfery aż 75 ton dwutlenku węgla.

Kontakt

KONTAKT

Telefon 507 92 35 87  Firma BIONET Andrzej Halikowski ul. Dolnobrzeska 100 54-072 Wrocław

Działalność charytatywna, podziękowania

Firma Bionet Andrzej Halikowski często angażuje się finansowo w akcje dobroczynne, zbiórki funduszy dla będących w potrzebie. Jesteśmy dumni z każdej akcji, która zmniejsza cierpienie doświadczonym przez los.